วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย รณรงค์ทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์และอุปกรณ์ ทุกสัปดาห์


 เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง บูรณาการกับกองงานสาธารณสุขสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า และ ด่านกักกันสัตว์เชียงราย  ร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาตำบลบ้านเหล่า โดยมีการจัดโปรแกรมทำความสะอาดอาคารและอุปกรณ์ในการฆ่า ทุกๆสัปดาห์  (วันโกน) ทั้งนี้เพื่อพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหลังล้างทำความสะอาดให้โรงฆ่าเป็นสถานที่ปลอดเชื้อโรค  ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายของโรคสุกร ตลอดจนสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค


วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

"จังหวัดเชียงราย ประชุมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"

 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน การประชุมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์ฯ และได้ลงพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ ธคก. โครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่(แปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง) โครงเกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการ ศพก.

 นายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ

 ทั้งนี้ ท่านผู้ตรวจราชการฯ ได้ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

 ท่านกำนันเชิดชัย แสงสุข กำนันตำบลทุ่งก่อกล่าวต้อนรับและมอบข้าวสินค้าโอทอปเป็นของที่ระลึกให้ท่านผู้ตรวจ ท่านผู้ตรวจราชการฯเยี่ยมกลุ่มแปรรูปไก่พื้นเมืองบ้านป่าห้าดงชัยในโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่สัตว์ปลอดโรคอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข
💥💥ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย💥💥

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ประชุมประชาคมโครงการร้อยใจรักษ์บ้านเวียงราชพลี

นายสุพล ปานพานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมแผนงานโครงการควิกวิน โครงการร้อยใจรักษ์ที่บ้านเวียงราชพลี ม9 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา08.00.น.มีชาวบ้านมาล้นหลามครับ มิสเตอร์เอดี2 นำเสนอปัญหาแต่ละระดับและประเมินยกเรื่องน้ำเป็นอันดับ1ส่วนของปศุสัตว์อยู่ลำดับที่2.8

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

“สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2562”


เมื่อวันศุกร์ที่ 1  พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยนายสัตวแพทย์พืชผล  น้อยนาฝาย  รักษาการปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และข้าราชการในสังกัด ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2562 ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  ตำบลศรีนคร  อำเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย  โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธี


เมื่อวันศุกร์ที่ 1  พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยนายสัตวแพทย์พืชผล  น้อยนาฝาย  รักษาการปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และข้าราชการในสังกัด ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2562 ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  ตำบลศรีนคร  อำเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย  โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันศุกร์ที่ 1  พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยนายสัตวแพทย์พืชผล  น้อยนาฝาย  รักษาการปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และข้าราชการในสังกัด ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2562 ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  ตำบลศรีนคร  อำเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย  โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธี


  


 วันศุกร์ที่ 1  พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยนายสัตวแพทย์พืชผล  น้อยนาฝาย  ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และข้าราชการในสังกัด ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2562 ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  ตำบลศรีนคร  อำเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย  โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันศุกร์ที่ 1  พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โดยนายสัตวแพทย์พืชผล  น้อยนาฝาย  รักษาการปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และข้าราชการในสังกัด ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2562 ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  ตำบลศรีนคร  อำเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย  โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธี


การฉลองสมโภชน์กฐินที่ อสค.ภาคเหนือตอนล่าง  ซุ้มประตู เวที งาน COWBOYS NIGHT ต้อนรับพี่น้องกรมปศุสัตว์ทั่วประเทศมาร่วมทอดกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ที่อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย💥💥ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย💥💥💥💥สัตว์ปลอดโรค อาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข💥💥