วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ตรวจฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่ปรับปรุงการเลี้ยงสู่มาตรฐาน

 เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐น. นายสุพล ปานพาน ปสุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล ออกพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมืองรายย่อยเครือข่ายแปลงใหญ่ไก่ประดู่หางดำ ที่ปรับการเลี้ยงให้ได้ตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ จำนวน ๙ ราย ซึ่งผลการตรวจมีไม่เสร็จเรียบร้อย อยู่ ๒ ฟาร์มได้เร่งให้ดำเนินการให้เป็นตัวอย่างนำร่องต่อไปวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ ๑ ปี ณ วัดดงชัย ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
นายอำเภอจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 13 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอภ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี ณ วัดดงชัย ต.ทุ่งก่อ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนันผู้ใหญ่บ้าน พสกนิกรชาวเวียงเชียงรุ้งร่วมพิธี

นายอำเภอจุดเครื่องทองน้อย

ท่านพระครูวิสิฎวรนารถเจ้าคณะอำเภอแดงธรรมเทศนา ธรรมของพระราชาถวายปัจจัยไทยทาน
  

 13 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอภ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี ณ วัดดงชัย ต.ทุ่งก่อ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนันผู้ใหญ่บ้าน พสกนิกรชาวเวียงเชียงรุ้งร่วมพิธี

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ปศุสัตว์อำเภอร่วมอบรมและมอบของพระราชทานแก่จิตอาสาเฉพาะกิจ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอภ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมและมอบของพระราชทานแก่จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จำนวน 1,092 คน ณ หอประชุมอำเภอ โดยมี หน.ส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท.ผู้บริหารสถานศึกษา กำนันผู้ใหญ่บ้านฯข้าราชการ ลูกจ้างร่วมจัดระบียบให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย