วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เยี่ยมกลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านทุ่งก่อ ตำบลทุ่งก่อ

นั่งประชุมกลาวแดดเพราะอากาศหนาว
 เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอและทีมงานเยี่ยมกลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านทุ่งก่อ ตำบลทุ่งก่อ ซึ่งกลุ่มนี้มีการประชุมทุกๆ๓เดือน นายอัคพล วันดี ประธานกลุ่มเป็นอาสาปศุสัตว์เชิญเจ้าหน้าที่ไปให้คำแนะนำตอบปัญหาการเลี้ยงต่างๆประจำ นับเป็นกลุ่มเล็กๆที่มีการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของกล่มมาโดยตลอด
กลุ่มได้รับการสนนับสนุนแม่กระือให้ผลิตลูก และบางรายได้รับกรรมสิทธิไปบ้างแล้ว
ไม่มีความคิดเห็น: