วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ทำบุญใส่บาตรร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  เวลา  06.00 น.  พิธีทำบุญตักบาตร (พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป) . เวลา  08.00 น.  พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม มีนายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  ได้จัดพานพุ่มดอกไม้ร่วมถวายเป็นราชสักการะ ใช้ดอกไม้สดหรือดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลือง

ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้งอบรมอาสาปสุสัตว์ หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำโดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  และทีมงานดำเนินการอบรมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๘ ราย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาปศุสัตว์ในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕  ณ ห้องประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 


วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รณรงค์ทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาตำบลบ้านเหล่า ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย


 มื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง บูรณาการกับกองงานสาธารณสุขสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า และ ด่านกักกันสัตว์เชียงราย  ร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาตำบลบ้านเหล่า โดยมีการจัดโปรแกรมทำความสะอาดอาคารและอุปกรณ์ในการฆ่า ทุกๆสัปดาห์  (วันโกน) ทั้งนี้เพื่อพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหลังล้างทำความสะอาดให้โรงฆ่าเป็นสถานที่ปลอดเชื้อโรค  ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายของโรคสุกร ตลอดจนสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

 เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง บูรณาการกับกองงานสาธารณสุขสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า และ ด่านกักกันสัตว์เชียงราย  ร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาตำบลบ้านเหล่า โดยมีการจัดโปรแกรมทำความสะอาดอาคารและอุปกรณ์ในการฆ่า ทุกๆสัปดาห์  (วันโกน) ทั้งนี้เพื่อพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหลังล้างทำความสะอาดให้โรงฆ่าเป็นสถานที่ปลอดเชื้อโรค  ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายของโรคสุกร ตลอดจนสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค


ออกปฏิบัติงานรักษาโคป่วยบ้านป่าตึง ตำบลดงมหาวัน

 เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสุพล ปานพานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ออกปฏิบัติงานรักษาสัตว์ป่วยโดยเดินทางไปรักษาโคของเกษตรกรบ้านป่าตึง ตำบลดมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ตามที่ได้รับแจ้ง มีอาการคล้ายโรคไข้ขา ขาไม่มีแรงเดินลากขาหลัง ให้ยาปฏิชีวนะ ได้สองวันอาการดีขึ้นแ่ยังเดินช้า ท่าทางยังมีการปวดเจ็บนิดๆ กลับมากินหญ้าได้เป็นปกติ