วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เตรียมงานพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่23สิงหาคม2559ทีมงานเจ้าหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นำโดยนายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัด จัดเตรียมสถานที่งานพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงทรงครองราชครบ 70 พรรษา

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประชุมการตรวจราชการของปศุสัตว์เขต 5 และรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการต่างฯ


เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย, เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์เชียงราย และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชียงราย ร่วมต้อนรับ นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต ๕ และคณะฯ เพื่อร่วมประชุมการตรวจราชการของปศุสัตว์เขต 5 และรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการต่างฯ รวมทั้งชี้แจงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โครงการต่างๆ ที่สำคัญของพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายบรรยากาศสบายๆ ไม่มีเครียดวันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประชุมชี้แจงระเบียบ ธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ให้กลุ่มเลี้ยงควายบ้านทุ่งก่อ

 เมื่อเช้าเวลา ๐๙.๐๐น.วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายหริพันธ์ มณีจันทร์สุข ปศุสัตว์ตำบล ออกดำเนินการประชุมกลุ่มเลี้ยงควายบ้านทุ่งก่อเพื่อชี้แจงระเบียบการขอคืนลูกควายตัวที่หนึ่งและการแจ้งเกิดลูก การขอรับการช่วยเหลือจากธนาคารฯ ทั้งนี้สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่จะครบการเลี้ยง๕ปีภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ นี้ทั้งหมดจำนวน ๑๔ คน เกษตรกรเข้าใจและพอใจเลิกประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.


 


วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประชุมมอบวิตามินแร่ธาตุก้อนให้กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาผลผลิตกระบือ

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตวือำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือบ้านโป่ง หมู่ที่๑๕ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อสอบถามปัญหาอุปสรรคการเลี้ยงกระบือ เน้นย้ำการส่งดอกเบี้้ยเงินกู้ ธกส.ตามกำหนดปีแรก  และมอบแร่ธาตุก้อน วิตามมินผง ให้เกษตรกรไปเสริมสุขภาพกระบือที่เลี้ยงอีกด้วย เสร็จแล้วร่วมรับประทานอาหารร่วมกันแบบสบายๆห่อมากินร่วมกันวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันแม่แห่งชาติ

ข้าราชการทุกภาคส่วน ประชาชน  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมใจร่วมกิจกรรม ราชพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๗.๐๐น.ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ ๘๔ รูป  เวลา ๐๘.๓๐น.ราชพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ๑๐.๐๐ น.กิจกรรมของกลุ่มพัฒนาสตรีเนื่องในวันแม่  และเวลาเย็น ๑๘.๓๐ น. จุดเทียนชัยถวายพระพร
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ส่งมอบพันธุ์หญ้าให้กลุ่มเลี้ยงควายบ้านห้วยหมากเอียก บ้านร่องหวาย

 เมื่อบ่ายวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งโดยนายจันทร์ รักลีน รับมอบพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายที่จัดสรรให้ แล้วดำเนินการนัดหมายมอบให้ตัวแทนกลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านห้วยหมากเอียกและกลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านร่องหวาย