วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560

ประชุมสัมมนาติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของกรมปศุสัตว์

นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์มาเป็นประธานเปิด 

นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต ๕ กล่าวรายงาน

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในปศุสัตว์เขต ๕ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ ศูนย์ สถานี ของหน่วยงานปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของกรมปศุสัตว์ มีนายวีระชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์มาเป็นประธานเปิด และนายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต ๕ กล่าวรายงานวันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

รักษาแผลควายบ้านดงมหาวัน

วันที่11 กันยายน 2560 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้้ง จังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล และนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจำนวน 1 รายกระบือที่ไม่สบาย 1ตัว ตามที่ได้รับแจ้งมา ณ.บ้านดงมหาวัน ว่าควายมีแผลที่โคนขาหลัง หมู่ที่ 1    ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย  ได้ทำการรักษาเรียบร้อยแนะนำให้ตัวป่วยยังไม่ต้องลงหนองน้ำจนกว่าแผลจะหาย ใช้วิธีอาบน้ำให้แทนวันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560

จัดทำสารคดีข่าวประชาสัมพันธ์แปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง(ประดู่หางดำ)

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งโดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอนำทีมงานจาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ดำเนินการจัดทำวิดีโอสารคดีกิจกรรมแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง(ประดู่หางดำ)ที่ศูนย์เพิมประสิทธิภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายเชิดชัย แสงสุข  บ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมือเที่ยงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ มีสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่าง ๓ รายได้แก่ นายเชิดชัย แสงสุข นางกำไลทิพย์ มณีจันทร์สุข และนายสีสุข ปาฝาง การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น ขอขอบคุณท่านกำนันเชิดชัยและทีมงานแปลงใหญ่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560

ร่วมกิจกรรม ๓ อย่าง

เมื่อเช้าวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา๐๙.๐๐ น.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอได้รับหนังสือเชิญไปร่วมกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆในอำเภอพร้อมกัน 
  1. งานแรกมอบให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ไปร่วมงานของผู้สูงอายุตำบลทุ่งก่อมี องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ เป็นเจ้าภาพ ที่อาคารผู้ชมรมสูงอายุตำบลทุ่งก่อหลังตลาดนัดคลองถม หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งก่อ เป็นประชุมหาแนวทางดูแลสุขภาพคนแก่ จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุตามแบบองค์การบริหารตำบลป่าซางที่นำร่องไปได้สองสามปีแล้วเนื่องจากมีผู้สูงอายุมากเกิน ๒๐% ก่อนตำบลอื่น๒.มอบบหมายให้นางยุพา คำสมุทร ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ไปร่วมกิจกรรมของที่ทำการปกครองอำเภอที่จัดอบรมโครงการระดมพลังมวลชนต่อต้านยาเสพติด มีนายอนันต์ สมุทรารินทร์ เป็นประธานเปิด ที่บ้านป่าซางบุญนาค หมู่ที่ ๑๒ ตำบลป่าซาง
 ๓.นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมเชิงปฎิบบัติการซ้อมแผนป้องกันโรคระบาดในคน ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขสนใจมาสมัครแปลงใหญ่ไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ และเลี้ยงวัว-ควาย

     วันนี้ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ต้อนรับเกษตรกรบ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งก่อ และเกษตรกรบ้านหมู่ทที่ ๘ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย กลุ่มแรกสนใจโครงการแปลงใหญ่ไก่ประดู่หางดำ และเป็นคนหนุ่มน่าสนใจมากบอกว่ามีที่สวนพอเลี้ยงไก่ได้ไปดูงานที่กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านห้วยห้างตำลป่าซางมาแล้ว ทางห้วยห้างเขาแนะนำให้มาสอบถามขอเข้าร่วมโครงการที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ  ได้ให้คำแนะนำแล้วขึ้นทะเบียน  แล้วรองบประมาณปีต่อไป ประกอบกับช่วงนี้ฝนตกตลอดมีโรคระบาดสัตว์ปีกมากด้วย ชลอการเลี้ยงให้เตรียมคอกเล้าไว้ก่อน
      ส่วนอีกลุ่มเป็นแม่บ้านจากบ้านปงเคียน หมู่ที่ ๘ สามสี่รายพร้อมใจกันมาสอบถามโครงการที่รัฐบาลแจกวัวควายให้ฟรี ก็ได้อธิบายว่าไม่มีของฟรีมีแต่ยืมเพื่อผลิตลูกของธนาคารโค กระบือ หรือโครงการอื่นที่ต้องมีเงื่อนไข เช่นปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม และสำคัญต้องรวมกันเป็นกลุ่มให้เข้มแข็ง มีการประชุมจัดตั้งกลุ่มมีกองทุน มีประธานมีกรรมการ มีกฏกติการะเบียบของกลุ่ม จนเป็นที่พอใจ


วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560

ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30น. นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอภ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย. นางอรวรรณ สมุทรารินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ รพ.สต.ทุกแห่งในพื้นที่ อ.ส.ม. สมาชิกกิ่งกาชาด สมาชิกแม่บ้าน มท. ลูกจ้างผู้พิการ ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต กับ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร.พ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ณ หอประชุมอำเภอ โดยมีผู้มีแสดงความจำนงค์ 140 คน สามารถบริจาคโลหิตได้ 98 คน รวมได้โลหิต 40,900 ซีซี.
ทั้งนี้มีผู้บริจาคร่างกาย 8 คน บริจาคดวงตา 14 คน บริจาคอวัยวะ 17 คน
ปศุสัตว์อำเภอ และผช.สัสดีอำเภอ ร่วมให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต


วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560

พบประชาชนผู้เลี้ยงเป็ด ไก่ บ้านเด่นสันทราย หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายเ

เช้าวันที่ 5กันยายน2560 เวลา 09.30 น.นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งมอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าสัตวบาล และนางยุพา คำสมุทร ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกพบประชาชนผู้เลี้ยงเป็ด ไก่ บ้านเด่นสันทราย หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายเพื่อแนะนำการเลี้ยงดูแลไก่ให้ดีในช่วงนี้ ควรงดการเข้าออกฟาร์มของผู้มาเยี่ยมเยียน ด้วย

ประชุมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

วันที่๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมกับคณะกรรมการประชาสัมพันธุ์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ โดยมีตัวแทนบริษัทที่ทำสือต่างๆมารับทราบข้อมูลเป้าหมายการทำงานและข้อตกลงเงื่อนไขในการดำเนินการ
 ในส่วนของอำเภอเวียงเชียงรุ้งนำเสนองานเด่นแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง ที่ดำเนินการที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และอำเภอพาน

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560

อบรมเกษตรกรบ้านห้วยเคียน

 ในช่วงบ่ายของวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนำโดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตวือำเภอนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และนางยุพา คำสมุทร ผู้ช่วยสัตวแพทย์  ร่วมกันบรรยายการจัดการการเลี้ยงสัตว์  การป้องกันโรค การปรับปรุงการเลี้ยงสัตว์ปีกให้มีระบบป้องกันโรคที่ดี และการผสมอาหารลดต้นทุน การนำการตลาดมาประกอบการวางแผนเลี้ยงสัตว์ มอบเอกสาร และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยเคียน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อเป็นเจ้าภาพจัดการอบรมตามโครงการตามแนวพระราชดำริ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ  มีนายชัยวัฒน์ ไคร้โท้ง นักวิชาการการเกษตรของ อบต.ทุ่งก่อ ดำเนินการอบรม