วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายเยี่ยมสมาชิก ธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นางอรอนงค์ พิมคำไหล หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ และทีมงาน ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการนำเสนอข่าวงานเด่นกรมปศุสัตว์ โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ที่เครือข่ายเรียนรู้ของนายสมัย สาวงษา หมู่ที่3 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีนายสมัย สาวงษา เจ้าของแหล่งเรียนรู้ฯ และนายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาลประจำสนง.ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งให้การต้อนรับพาชมกิจกรรมการจัดการเลี้ยงควายและเกษตรทฤษฏีใหม่ของนายสมัย ก่อนกลับได้มอบแร่ธาตุก้อนสนับสนุนกิจกรรมการเลี้ยงควาย ด้วยวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อปท. สถานศึกษา สภาวัฒนธรรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

มอบตราตั้งผู้ใหญ่บ้าน บ้านดงป่าสัก ตำบลทุ่งก่อ ก่อนการประชุม
เมื่อ ๑ ธันวาคม๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเียงรายเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อปท. สถานศึกษา สภาวัฒนธรรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุด รส.อำเภอ เพื่อประสานการปฎิบัติงานในพื้นที่เช่นการจัดกิจกรรมวันที่ ๕ ธันวาคม การเปิดตลาดประชารัฐ การรับบริจาคโลหิตในวันที่๑๒ ธ.ค. กิจกรรมก้าวคนละก้าวของตูน บอดี้แสลมในเชียงรายปลายเดือนนี้ กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ การอยู่ด่านชุมชนป้องอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ การจัดการขยะ การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า การแจกผ้าห่มกันหนาว การเลือก ผญบ.และกำนัน ต.ดงมหาวันคนใหม่ การออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ การจัดงานกาชาดและงานพ่อขุน การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวแก่ชาวนารายละ ไม่เกิน ๑๐ไร่ๆละ ๑,๒๐๐.-บาท กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ฯลฯ ณ หอประชุมอำเภอ


ปศุสัตว์อำเภอนำเสนอวาระการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโค กระบือ สถาณการณ์โรคไข้หวัดนก ระเบียบกฎหมายการประกอบการขายเนื้อสัตว์ การดำเนินโครงการปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และ การเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์

บรรยากาศการประชุม
พร้อมหน้าพร้อมตา

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รักษาควายบ้านร่องหวาย


 เมื่อเช้าวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ออกบริการรักษาควายของนายสายทอง สายศรี บ้านร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ป่วยหายใจลำบาก เหงา ซึมมาวันกว่าๆแล้ว ใ ห้ยาปฏิชีวนะยาบำรุง และแก้ปวดลดไข้ เนื่องจากควายเลี้ยงขังในบริเวณหลังบ้าน คอกมัการหมักหมมของขี้กองโต ชื้นแฉะ ทำให้สัตว์อ่อนแอพออากาศหนาวเย็นเลยป่วยได้ แนะนำให้นำไปเลี้ยงทุ่งนาบ้างตอนนี้ทำนาเสร็จแล้วจะได้ขนขี้ควายออกตากแห้งใสส่กระสอบใส่นา หรือขาย ก้อตามแต่ เมื่อคอกแห้งเรียบร้อยดีค่อยนำควายมายืนโรงต่อไปได้
 

 

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เยี่ยมเกษตรกรที่ปรับพื้นที่นามาเลี้ยงเป็กไก่ปลา ปลูกผัก ผลไม้ ผสมผสาน


เมื่อบ่ายวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเียงรุ้ง ออกเยี่ยมฟาร์มของลุงตา ลุงตรี สวนแก้วบ้านนา พื้นที่บ้านเหล่าหมู่ที่๖ตำบลทุ่งก่อ ตามการโทรแจ้งของลูกชายที่ทำงานต่างอำเภอว่ามีว่าเป็ดไม่สบาย..มีอาการเดินเชผิดปกติ...ไปถึงเป็ดอาการดีแล้วออกหากินกับฝูงได้แล้ว...ไหนๆไปถึงแล้วถือโอกาสชมและสอบถามวิธีการเลี้ยง..ก่อนกลับให้คำแนะนำการจัดการที่ดี ให้กำลังใจเพราะที่ทำอยู่ก้อดีมากๆกว่าหลายรายที่เคยพบในพื้นที่ ทราบจากลุงว่านายอำเภอมาแวะเยี่ยมชมบรรยากาศสองครั้งแล้ว ก็อยากให้เกษตรกรรายใหม่ได้มาดูแบบ นำไปใช้บ้างลดพื้นที่นาแค่สามไร่มีรายได้ทุกวันจากไข่เป็ดไข่ไก่ครับ ลงทุนตอนแรกที่เดียวหลังจากนั้นก็มีรายได้ตลอด


  ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และ สถานที่ในร่ม

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

นำเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์กรมปศุสัตว์ลงพื้นที่


พี่น้องได้พบกัน หลังจากทักทายแล้วใช้สำเนียงอีสานก็ยิ้มชื่น  ต่างมีกำเนิดดินแดนอีสานคือกัน
 เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสุพล ปานพาน นำคณะเจ้าหน้าที่ทีมงานประชาสัมพันธ์กรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงเชียงรุ้งเพื่อเก็บข้อมูลปศุสัตว์อินทรีย์และงานปศุสัตว์เกี่ยวกับพระราชดำริเผยแพร่ผลงานเด่นกรมปศุสัตว์ ที่ศูนย์พัฒนาประภาพสินค้าเกษตรอำเภอเชียงรุ้งของนายเชิดชัย แสงสุข แปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง และศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงของนายสมัย สาวงษา ที่มีฝูงกระบือที่มาจากโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ
นายสมัยไม่อยู่ไปเกี่ยวข้าว นางสมภรรยาต้อนรับแทน

ควายกำลังพักผ่อนยามบ่ายพอดี

หายตัวขี้สงสัยเดินมาทักไกล้ๆ

ควายกับแปลงดอกปอเทืองเหลืองอร่ามกำลังงามพอดี
เยี่ยมอาสาปศุสัตว์ที่ได้รับกระบือจากโครงการธนาคารโค กระบือตตามแนวพระราชดำริ

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุพล ปานพาน ปศุสัตวอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนายสมัย สาวงษา อาสาปศุสัตว์บ้านป่าเลาหมู่ที่ ๓ ตำบลดงมหาวัน เพื่อติดตามสอบถามโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ และนัดหมายการมาสำรวจพื้นที่ทำข่าวเผยแพร่ของกรมปศุสัตว์ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ที่ศูนย์นี้มีพ่อแม่พันธุ์กบเยอะเลยปีนี้

ปลานิลก็มีเยอะครับ

นาข้าวกำลังเหลืองยังไม่ได้เกี่ยวเจ้าของมีงานอาสารับใช้ชุมชนและหน่วยงานราชการอยู่ไม่ขาด

อาคารเรียนรู้เพิ่งจบอบรมแปลงใหญ่สมุนไพรไปเมื่อวาน

จากการเป็นอาสาปศุสัตว์เริ่มแรก แล้วเปิดเป็นเครือข่ายการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

มีหน่วยงานมากมายมาสนับสนุนให้เป็นแหล่งเรียนรู้อบรมเกษตรกร