วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561

ร่วมเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัติวิถีบ้านดงชัย


ร่วมเปิดป้ายและประชุมกลุ่มบ้านน้ำตกพัฒนา

วันที่ 20 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอและนาย จันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล นางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกพื้นที่เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายกลุ่มโคเนื้อบ้านน้ำตกพัฒนา และเข้าร่วมประชุมฟังคำชี้แจงการพูดคุยข้อตกลงของกลุ่มสมาชิก ณ.บ้านนายคำปัน ติ๊บทะวงค์ ประธานกลุ่มบ้านน้ำตกพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย และได้เชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทหารพัฒนา,ผู้ใหญ่บ้าน บ้านน้ำตกพัฒนามาร่วมเปิดครั้งนี้


นี้ด้วย จำนวนสมาชิกกลุ่มโคเนื้อเข้าร่วม 12 ราย

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2561

"สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จัดฝึกอบรมกิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำฯ" วันที่ 3-7 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยาจัดอบรม

"สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จัดฝึกอบรมกิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำฯ"

วันที่ 3-7 กันยายน 2561

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา จัดการฝึกอบรมเกษตรกร กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำฯ ให้กับตัวแทนเกษตร จำนวน 10 ราย ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา จ.พะเยา โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการเลี้ยงดูไก่ประดู่หางดำ, การคำนวนสูตรอาหาร, การสาธิตประดิษฐ์ตู้ฟักไข่ ตู้เกิดลูกไก่, การส่องไข่ไก่ ฯลฯ การจัดฝึกอบรมฯ ครั้งนี้เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเลี้ยงดูไก่ประดู่หางดำ และตัวแทนเกษตรกรทั้ง 10 ราย มีความมั่นใจในการนำความรู้ เทคนิคต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมากที่สุด รวมผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 20 ราย

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561

วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี2561


เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยทีมงาน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัข ปี ๒๕๖๑ บริเวณลานอเนกประสงค์ของบ้านเหล่าหมู่ที่  ๖ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีสุนัขแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน ๔๙ ตัวและในวันที่ ๓ กันยายน๒๕๖๑ ปฎิบัติงานทำหมันแมวไม่มีเจ้าของในพื้นที่ของโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ๖ ตัว  วันที่ ๓ กันยายน๒๕๖๑ ปฎิบัติงานทำหมันแมวไม่มีเจ้าของในพื้นที่ของโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ๖ ตัว 
แมวตัวผู้1ตัวตัวเมีย5ตัว
 ตัวเล็กยังไม่ได้ทำหมันอีก ๙ ตัว


ออกพื้นที่ตรวจสนามชนไก่ ของนายปริญญา แจ่มกระจ่าง

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาลและนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ นายวิทยา วงค์สุวรรณ์ พนักงานเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ออกพื้นที่ตรวจสนามชนไก่ ของนายปริญญา แจ่มกระจ่าง บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ให้คำแนะนำเพิ่มเติมและมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ.สนามชนไก่บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายวันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561

สัมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร

เมื่อวันที่ 10กันยายน2561นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมประชุม
สัมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรของจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสุดดี โรงแรมเอ็มบูติกรีสอร์ทเชียงราย มีนายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต15-16 เป็นประธานเปิด มีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมสัมนาอย่างพร้อมเพียง

ตอนบ่ายมีwork shop ประเด็นการบูรณาการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหดรณ์

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561

ไปประชุมที่จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ ๔ กันยาน ๒๕๖๑ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมสัมนาเชิงปฎิบัติการการติดตามการขับเคลื่อน นโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และโครงการไทยนิยมยั่งยืนด้านปศุสัตว์ ที่โรงแรมดิเอ็มเพรช จ.น่าน มีปศุสัตว์เขต5 เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่7จังหวัดภาคเหนือตอนบนมาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561

ประชุมอาสาปศุสัตว์ และพาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้งเมื่อเช้าวันที่ 24สิงหาคม2561 สนง.ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งนัดประชุมอาสาปศุสัตว์ ี่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อชี้แจงนโยบายต่างๆของกรมปศุสัตว์ ด้านอาสาปศุสัตว์ชึ่งจะมีการประกวดอาสาดีเด่น การให้บริการเกษตรกรในหมู่บ้านปัญหาอุปสรรคต่างๆ และมอบถุงมือยางพาราให้อาสาไว้ใช้ตามแนวทางช่วยเหลือราคายางพาราตกต่ำ เสร็จประชุมถ่ายภาพร่วมกันแล้วไปฉีดวัคซีนป้องงกันโรคพิษสุนัขบ้าที่โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม


อาสาปศุสัตว์ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ขอบคุณคุณหมอ พยาบาลทุกท่าน
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และตาราง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
อาสาปศุสัตว์ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ขอบคุณคุณหมอ พยาบาลทุกท่าน
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างครบวงจร

ในภาพอาจจะมี 7 คน, รวมถึง Santi Ponpipatsiri และ Sangchan Phinij, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นตัวแทนมอบค่าตอบแทนอาหาร อาหารว่างให้ประธานกลุ่มฯจอมทอง

เช้าวันที่ 30สิงหาคม2561สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย พาเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำอำเภอเวียงเชียงรุ้งและอำเภอพานไปดูงานที่กลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำจอมทอง เชียงใหม่ ตามโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมการผลผลิตและแปรรูปไก่ประดู่หางดำเชิงคุณภาพครบวงจรในเขตภาคเหนือตอนบน 2  เพื่อสร้างประสบการณ์การตลาดไก่ประดู่ มีประธานกลุ่ม ท่านปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านหลวง ให้การต้อนรับและพาชมฟาร์มตัวอย่างของกลุ่ม ขอขอบคุณทีมงานจอมทองทุกท่าน
ในภาพอาจจะมี 11 คน, รวมถึง Nongkran Waphet, คนที่ยิ้ม, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ
ในภาพอาจจะมี Sangchan Phinij, สถานที่ในร่ม
มีสำนักงานที่ทำการกลุ่มที่แสดงถึงความเข้มแข็งของกลุ่ม
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
ทีมงานของกลุ่มจอมทองที่โดดเด่นมีความพร้อมเพียง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน
ในภาพอาจจะมี 5 คน
ตัวแทนของกลุ่มแต่ลละด้านมีความรู้ความสามารถ
ในภาพอาจจะมี 10 คน, รวมถึง ศิริชัย วงค์ยาง และ Kon Harnkaew, ผู้คนกำลังนั่ง
บรรยากาศการอบรมแนะนำกลุ่ม การดำเนินการที่ทำให้ประสบความสำเร็จมีรายได้หมุนเวียนปีลละกว่าสิบล้าน
ในภาพอาจจะมี 17 คน, รวมถึง Porntip Tunwapirom, Sangchan Phinij, ศิริชัย วงค์ยาง และ เวลา คือคำตอบ, ผู้คนกำลังนั่ง


การอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างครบวงจร กิจกรรมการผลผลิตและแปรรูปไก่ประดู่หางดำเชิงคุณภาพครบวงจรในเขตภาคเหนือตอนบน 2

ในภาพอาจจะมี 1 คน
นายอนันต์ นามวงค์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างครบวงจร กิจกรรมการผลผลิตและแปรรูปไก่ประดู่หางดำเชิงคุณภาพครบวงจรในเขตภาคเหนือตอนบน 2 โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย เมื่อวันที่ 29สิงหาคม2561 มีเกษตรกรผู้เลลี้ยงไก่ประดู่หางดำจากอำเภอเวียงเชียงรุ้งและอำเภอพานเข้าร่วมอบรม 40 ราย
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
นายยสันติ พรพิพัฒน์สิริ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กล่าวรายยงาน
ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง Salanlus Naithip, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
การลงทะเบียน
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
การชี้แจงโครงการความเป็นมา งบประมาณ 
ในภาพอาจจะมี 1 คน
การบรรยายการเลี้ยงไก่ขุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายอย่างต่อเนื่อง โดยนายสะอาด ชาวเวียง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา
ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม
นายบุญชวน มะลัยโย ผู้นำเกษตรกรกล่าวขอบคุณวิทยากร
ในภาพอาจจะมี 9 คน, รวมถึง Ratanamuni Watphrakeaw, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
บรรยากาศการอบรม

ในภาพอาจจะมี ณรงค์ วีรารักษ์
การบรรยายการตลาดไก่โดยนายนรงค์ วีรารักษ์ นักวิชาการสสัตวบาลชำนาญการ ศูนย์วิจัยแลละบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่  
ในภาพอาจจะมี Santi Ponpipatsiri, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม
แจ้งกำหนดการไปศึกษาดูงานที่เชียงงใหม่
ในภาพอาจจะมี ณรงค์ วีรารักษ์
ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง Santi Ponpipatsiri, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ทีมงานผู้ดำเนินการอบ