วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายต้อนรับคณะจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายและทีมงาน ให้การต้อนรับคณะของอาจารย์ รศ.ดร.ประภาพร ขอไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และอาจารย์ รศ.ดร.ศิริพร กีรติการกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ประสานงานชุดโครงการ “ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำแก่เกษตรกรรายย่อยอย่างยั่งยืน”ที่เดินทางมาเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผ้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของโครงการฯหลังจากที่ สกว.ได้สนับสนุนทุนในการวิจัยสร้างอาชีพมาแล้ว๓ปี และนำผู้บริโภคมาพบผู้ผลิต ชมการสาธิตการนำไก่เข้าโรงฆ่าทำเป็นผลลิตภัณฑ์ และชิมความอร่อยของเนื้อไก่ประดู่หางดำ  ซึ่งขณะนี้กลุ่มเกษตรกรเริ่มมีความเข้มแข็งมีศูนย์ผลิตพ่อแม่พันธุ์ ๒ ฟาร์ม มีศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ชุมชนอีก ๑ แห่ง สำหรับให้บริการสมาชิกจำนวน ๓๐ รายไปเลี้ยงอย่างเป็นระบบ
 เล่าด้วยภาพมีเยอะมาก ลองคลิกติดตามได้ครับ

วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561

เยี่ยมติดตามกระบือโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ ที่บ้านห้วยหมากเอียกเมื่อเช้าวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 10..10น.นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกติดตามการเลี้ยงกระบือของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจโคเนื้อบ้านห้วยหมากเอียก ที่ได้รับกระบือจากธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ จำนวน 10ตัวปรากฎว่ามีเกิดแล้ว 2 ตัว แท้งไป1ตัว ที่เหลือกำลังตั้งท้อง ได้ความร่วมมืออย่างดีจากสมาชิกกลุ่ม ขอขอบคุณเนื้อย่างอาหารกลางวันด้วยครับ


ปศุสัตว์ร่วมออกบริการในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมออกบริการประชาชนด้านปศุสัตว์ ในโครงการเทศบาลพบประชาชน ในระหว่างวันที่ ๘-๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
 สำหรับวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ออกบริการที่ศาลากลางบ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 รับของที่ระลึกจากท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเหล่า นายทองคำ ยาปะโลหิต

 การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561

ประชุมย่อยแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง กลุ่มเกษตรกรบ้านดงชัย โครงการพัฒนาการตลาดไก่ประดู่หางดำ


เมื่อเช้าวันที่ 5 มกราคม 2561 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมย่อยแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง กลุ่มเกษตรกรบ้านดงชัย ต.ทุ่งก่อ.อ.เวียงเชียงรุ้งชี้แจงโครงการพัฒนาการตลาดไก่ประดู่หางดำเพื่อสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน และ เชิญร่วมต้อนรับคณะจากสำนักงานกองุนสนับสนุนการวิจัยฝ่ายเกษตร.และ มหาวิยาลัยแม่โจ้ เสร็จแล้วแบ่งอาหารหมักที่ทำร่วมกันเมือ 24 ธันวาคม 2560 ทีผ่านมา. มีสมาชิกมาร่วมประชุม 11 รายจากั้งหมด12 ราย จากนั้นร่วมกันรับลูกไก่ที่สมาชิกสั่งมาเลี้ยงเพิ่มเติมจากเครือข่ายเชียงของ 500 ตัว.วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561

เคาะประตูบ้านป้องกันโรคระบาดสัตว์และสำรวจข้อมูลการเลี้ยงสัตว์(ฐปศ)

วันที่ 5 มกราคม 2561 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้มอบหมายให้นางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์และนายหริพันธุ์ มณีจันสุข พนักงานจ้างเหมาเฉพาะกิจเฝ้าระวังไข้หวัดนก ออกพื้นที่เคาะประตูบ้านเกษตรกรตรวจเยี่ยมและเฝ้าระวังสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติพร้อมแจกจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้อและแนะนำการทำวัคซีนในไก่แนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ปีกและการจัดการฟาร์มป้องกันโรค และจับจีพีเอสระบุที่ตั้งฟาร์มของเกษตรกร ณ.บ้านโป่ง หมู่ที่1 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย จำนวนเกษตรกร 17 ราย จำนวนไก่ 482 ตัว จำนวนเป็ด 54 ตัว ตรวจสอบแล้วไม่พบสัตว์ปีกป่วยตายวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561

ออกพื้นที่เคาะประตูบ้านเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก


วันที่ 4 มกราคม  2561นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้ นายจันทร์ รักลีน และนางยุพา คำสมุด  ผู้ช่วยสัตวแพทย์ นายหริพันธ์ มณีจันทร์สุข พนักงานจ้างเหมา ออกพื้นที่เคาะประตูบ้านเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก โดยให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ปีก การทำวัคซีนในไก่ การจัดการฟาร์ม และแจกน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่หมู่ที่  1 ต.ทุ่งก่อ .อ.เวียงเชียงรุ้ง  จ.เชียงราย เกษตรกร รวม 3 ราย จำนวนไก่พื้นเมืองรวม   135ตัว เป็ดเทศ 34 ตัวตรวจสอบแล้วไม่พบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ

เตรียมพ่อแม่พันธุ์ไก่ประดู่หางดำเพื่อผลิตลูกให้เครือข่าย

เมื่อเช้าวันที่ 3 มกราคม 2561นายสุพล ปานพานเยี่ยมนายสมาน เป็งเขียว สมาชิกเลี้ยงไก่ประดู่หางดำแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง บ้านดงชัย หมู่2 ต ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายจำนวน 2รายสภาพการเลี้ยงดีมาก ไม่มีไก่ป่วยช่วงหนาวและฝนตกที่ผ่านมา ตั้งใจจะเตรียมเลี้ยงให้เป็นพ่อแม่พันธุ์สำหรับเครือข่ายผู้เลี้ยงในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ต่อไป บางตัวเริ่มขันแล้ว