วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562

ร่วมกิจกรรมประกวดโค กระบือ ที่เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย

 เมื่อวันที่18 มกราคม 2562 ร่วมเป็นกรรมการประกวดโค กระบือตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตำบลดอยลาน ปี 2562 ที่ลานอเนกประสงค์ ม.3 ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย ปีนี้คึกคักเหมือนเดิม
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562

"สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมออกหน่วยให้บริการ โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ "


วันที่ ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๒ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมออกหน่วยบริการให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์ ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และมอบเวชฑ์สัตว์แก่เกษตรกรที่มารับบริการตามโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บ้านเวียงราชพลี หมู่ที่ ๙ ตำบลดงมหาวัน  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย

 

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562

ปศุสัตว์ไปร่วมงานวันครู ปี 2562 อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ถวายจตุปัจจัยไทยทาน
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งสมาคมครูอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสร่วมกันในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นการสืบสานและธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ ณ หอประชุม ร.ร.เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย   มีบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มาเป็นประธานพิธี  และมีท่าน พระครูกันตธรรมานุวัฒน์ (สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ฝ่ายธรรมยุติมา เป็นประธานสวดชัยมงคลคาถา
หัวหน้าส่วนราชการ สาธารณสุขอำเภอ ปศุสัตว์ ผอ.วิทยาลลัยการอาชีพ ผู้แทน หน่วยทหารพัฒนา นพค.๓๕ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมกล่าวต้อนรับ
นายอำเภอมอบโลล่ห์รางวัลให้ครูดีเด่น

แขกผู้มีเกียยรติ


นายอำเภอกล่าวเปิดงาน


ร่วมประชุมกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านใหม่ร่องหวายหมู่ที่11

 เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งนำทีมงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอออกปฏิบัติงานเก็บข้อมูลการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อบ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกการผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อความยั่งยืน  สู่อาหารปลอดภัยสู่อาเชี่ยน ปี ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการกลุ่มฯวันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนบ้านโป่งประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อ 15 มกราคม.2562 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้รับเชิญไปร่วมเป็นเกียรติการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 และเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงรายเข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับภาค โดยมี ว่าที่พันตรี สุรเดช รอดจินดา ผู้อำนวยการศึกษาพื้นที่จังหวัดน่าน เป็นประธานคณะกรรมกรรมการประเมินฯ  มีท่านพระครูวิสิฏวรนารถ เจ้าคณะอำเภอ นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มากล่าวต้อนรับและให้กำลังใจ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผู้อำนวยการการศึกษาในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและเป็นกำลังใจ ด้วย ณ โรงเรียนบ้านโป่ง ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย