วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เคาะประตูบ้านเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีก

วันที่ 19 ต.ค. 2560 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้  นางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกพื้นที่เคาะประตูบ้านเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก
 โดยให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์ปีก แนะนำการทำวัคซีนในไก่ การจัดการฟาร์ม และแจกน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่บ้านร่องหวาย หมู่ที่2 ต.ดงมหาวัน  อ.เวียงเชียงรุ้งจ.เชียงราย เกษตรกร รวม 8 ราย จำนวนไก่ 307 ตัว จำนวนเป็ด 150 ตัว ห่าน2 ตัว

เยี่ยมกลุ่มเลี้ยงควาย ธกค.บ้านร่องหวาย หมู่ ๒ ต.ดงมหาวัน

 เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ น. นายสุพล ปานพพาน หมอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตว์บาล และนางยุพา คำสมุทร ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกพื้นที่เยี่ยมติดตามกลุ่มเลี้ยงควาย ธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ บ้านร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จำำนวน ๗ ราย ได้ยืมจาก ธกค.เมื่อเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ ตอนนี้มีลูกแล้ว ๑ รายขอบคุณพี่น้องสมาชิกกลุ่มที่ทำอาหารกลางวันเลี้ยงทีมงานปศุสัตว์อร่อยอิ่มแปล้ครับ

เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของจำเป็นแก่ครอบครัวนายคณาพงษ์ แรงจินะ ณ บ้านเลขที่ 27 ม.16 ต.ป่าซาง ซึ่งถูกไฟไหม้บ้าน

 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00น.พ.อ.ชาคริต ปรุงสุวรรณ์ผบ.ศบภ.นพค.35 พร้อมด้วย นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.นายกกิ่งกาชาดอำเภอ หน.ส่วนราชการ สจ.เขตพื้นที่ ผู้บริหารและสมาชิก อปท.กำนันผู้ใหญ่บ้าน เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของจำเป็นแก่ครอบครัวนายคณาพงษ์ แรงจินะ อดีตผู้ใหญ่บ้าน ณ บ้านเลขที่ 27 ม.16 ต.ป่าซาง ซึ่งถูกไฟไหม้บ้านพักทรัพย์สินเสียหายเกือบหมด
 นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ตัวแทนสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมมอบเงินให้ผู้ประสบภัยร่วมกับทีมงานอื่นๆด้วย
 ท่านสัสดีอำเภอ มอบเงินให้ผู้ประสบภัย
ท่านพัฒนาการอำเภอ มอบเงินช่วยผู้ประสบภัยเช่นกัน

วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การรับมอบไก่ประดู่หางดำเข้าเลี้ยงใหม่ของสมาชิกแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง

 เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นางยุพา คำสมุทร์ ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกติดตามสมาชิกแปลงใหญ่ไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ ที่ได้เริ่มรับลูกไก่ประดู่เข้าเลี้ยงใหม่จำนวน ๑๒๐๐ ตัว โดยกระจายให้เกษตรกรจำนวน ๗ รายในพื้นที่้บ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เป็นไก่มาจากแม่ออน เชียงใหม่  คาดว่าจะใช้เวลาเลี้ยงนานกว่ารุ่นแรกคือ ๗๕ วัน ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ก็เป็นวันสิ้นปีพอดีร่วมประชุมพิจารณาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ

 เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐น. นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งได้มอบหมายให้นายหริพันธ์ มณีจันทร์สสุข ผู้ช่วยสัตวแพทย์ เข้าร่วมประชุมแทน ในการประชุมพิจารณาแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำลทุ่งก่อ  มีนายสิงห์คำ สิทธิขันแก้ว นายก อบต.ทุ่งก่อ เป็นประธานการประชุม มีกรรมการพิารณาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง


ร่วมจัดเวทีชุมชนโครงการ 9101 รอบพิเศษ เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย

 วันที่17 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล เข้าร่วมจัดเวทีชุมชนโครงการ 9101 รอบพิเศษ เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย จากพายุเชินกา  ณ. บ้านปงเคียน หมู่ 8 ดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เกษตรกรเข้าร่วมกว่า 150 ราย
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ตรวจฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่ปรับปรุงการเลี้ยงสู่มาตรฐาน

 เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐น. นายสุพล ปานพาน ปสุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล ออกพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมืองรายย่อยเครือข่ายแปลงใหญ่ไก่ประดู่หางดำ ที่ปรับการเลี้ยงให้ได้ตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ จำนวน ๙ ราย ซึ่งผลการตรวจมีไม่เสร็จเรียบร้อย อยู่ ๒ ฟาร์มได้เร่งให้ดำเนินการให้เป็นตัวอย่างนำร่องต่อไป