วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560

แวะเยี่ยมป้าพัด ลุงขาว สมาชิกแปลงใหญ่ บ้านดงชัย

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกเยี่ยมติดตามสมาชิกเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง นายสุขแก้ว มณีจันทร์สุข  มีลูกไก่จำนวนกว่า ๓๐๐ ตัวแบ่งแยกตามอายุ ทั้งลูกแรกเกิดที่อยู่ในกรงกับแม่ มีทั้งใช้ไฟกก  ป้าพัดบอกว่ากำลังสนุกกับการเลี้ยงไก่ ไม่อยากไปไหน


วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

ติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านเลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่ ตำบลดงมหาวัน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติวันที่ 17 มี.ค.2560 เวลา12.00-16.30น.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายและสำนักงานอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านเลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่ ตำบลดงมหาวัน สุ่มตรวจจำนวน 6 รายจากที่มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 58 รายพบว่าไก่ไข่ยังอยู่สบายดี และ มีตายเนื่องจากหลุดจากกรงถูกหมากัดตาย1ตัว มี2รายหาชื้อมาเพิ่มจากที่กรมปศุสัตว์แจกให้5ตัว นอกจากนี้ได้ติดตามสมาชิกที่เลี้ยงไก่ไข่ปศุสัตว์อินทรีย์ที่บ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน อีก 3 ราย ไก่ยังไม่เริ่มไข่ให้สอบถามปัญหาและให้คำแนะนำในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, นก, ต้นพืช และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี นก และ สถานที่กลางแจ้ง

แปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง เวียงเชียงรุ้งวันที่ 17 มี.ค.2560 เวลา09.00-12.00น.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงรุ้งประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง กิจกรรมปรับระบบฟาร์มและกองทุนอาหารสัตว์ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีเกษตรกรเข้าร่วมประชุมจำนวน 30 ราย

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

ร่วมออกปฎิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ที่อำเภอขุนตาล


 ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย รวมพลังเจ้าหน้าที่ทุกอำเภอ ร่วมออกปฎิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  ออกให้บริการผ่าตัด ทำหมัน แจกเวชภัณฑ์ ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข-แมว ผลการปปฎิบัติงานเบื้องต้น ให้คำแนะนำจำนวน ๑๘๕ ราย ผ่าตัดสุนัข-แมวจำนวน ๒๙ ตัว เกษตรกรจำนวน ๒๑ ราย เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จังหวัดเชียงราย สำนักงานปศุสัตว์ขุนตาลเจ้าภาพสถานที่เตรียมงานไว้อย่างดี