วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการ บ้านดงชัย บ้านป่าห้าและบ้านน้ำตกพัฒนา ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 ระหว่างวันที่ ๔-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ บูรณาการโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการ บ้านดงป่าสัก บ้านดงชัย บ้านป่าห้าและบ้านน้ำตกพัฒนา ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายมัดทาย กันทะแบน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสลับกัน ออกติดตามการปฏิบัติงานทุกวัน มีชาวบ้านเจ้าของสัตว์สนใจนำสุนัขมารับบริการจำนวนมากจนวัคซีนไม่พอเพียง อบต.ทุ่งก่อผู้สนับสนุนงบประมาณคงต้องจัดหางบประมาณจัดชื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพิ่มเติมในรอบต่อไป
 ที่บ้านน้ำตกพัฒนา

 บ้านดงชัย
 บ้านป่าห้า

 บ้านเด่นสันทราย


ไม่มีความคิดเห็น: