วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อบรมเกษตกรสนใจการเลี้ยงไก่บ้านป่าซาง หมู่ที่ ๓ และบ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

นายสุพล ปานพาน รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นวิทยากรบรรยายการเลี้ยงไก่ให้กลุ่มสนใจ ของบ้านป่าซาง หมู่ที่ ๓และบ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๙  ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน ก่อนที่จะได้รับไก่จากโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนำร่องปี ๒๕๕๖ เป็นการต่อยอดจากปีที่ผ่านมาไม่มีความคิดเห็น: