วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง(เก็บตก)

นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งมอบยาฆ่าเชื้อโรคให้เจ้าของสนามไว้ดำเนินการพ่นทุกครั้งหลังประลอง
ภาพกิจกรรมต่อเนื่องของ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ที่ดำเนินโครงการณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ระหว่าง ๒๒-๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ โดยให้เน้นปฎิบัติในพื้นที่เสี่ยง บริเวณนกอพยพ และนกธรรมชาติอาศัยอยู่ พื้นที่ี่มีสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ สถานที่ฆ่าสัตว์ปีกรายย่อย สนามประลองไก่ชนถือเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องดำเนินการประจำ  ซึ่งย้ำให้เจ้าของพ่นทุกครั้งหลังเสร็จจากการประลองทุกครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น: