วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ดำเนินโครงการณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ระหว่าง ๒๒-๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ โดยให้เน้นปฎิบัติในพื้นที่เสี่ยง บริเวณนกอพยพ และนกธรรมชาติอาศัยอยู่ พื้นที่ี่มีสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ สถานที่ฆ่าสัตว์ปีกรายย่อย 
การประชุมชี้แจงโครงการฯและมอบอุปกรณ์ เวชภัณฑ์


นายมัดทาย กันทะแบน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ อบต.ทุ่งก่อ ร่วมกิจกรรมด้วยมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ชุดขาว และหน้ากากให้อาสาสมัครที่ช่วยพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

ไม่มีความคิดเห็น: