วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เยี่ยมฟาร์มไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่๑ของนายธีระวัฒน์ คำสุยะ บ้านห้วยหมากเอียก หมู่ที่๘ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอและนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ออกเยี่ยมฟาร์มไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ๑  ของนายธีระวัฒน์ คำสุยะ  บ้านห้วยหมากเอียก หมู่ที่๘ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หนุ่มไฟแรงที่ลงทุนลงแรงเลี้ยงไก่ประดูหางดำเชียงใหม่ ๑ จำนวน ๑๔๐๐ ตัว กำลังเริ่มได้ ๒ เดือน

 นายธึระวัฒน์ เจ้าของฟาร์ม นายสุพล ปศุสัตว์อำเภอและคุณยายของนายธีระวัฒน์ ที่ให้การสนับสนุนทุนให้ดำเนินการหลังจากเบื่อการทำงานจากกรุงเทพฯ
 ไกขุนพร้อมจำหน่ายได้แล้วเตรียมจะนำไปโชว์และขายในงานของดีเมืองเชียงราย ที่สวนไม้งามเชียงรายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นี้
 สภาพในฟาร์มซึ่งเป็นทุ่งนาปรับมาทำโรงเรือนช่วงที่มีลมแรงน้องบอกว่าน่ากลัวมากต้องกางเต้นท์ให้ลูกไก่นอน
ไก่พันธุ์แท้ที่เตรียมไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อยอดที่มีอยู๋เดิม

ภาพวันที่๒๔พฤษภาคม ๒๕๕๖
ตอนไปเตรียมในงานวันสับประรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่และของดีเมืองเชียงราย

ไม่มีความคิดเห็น: