วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ไปร่วมงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ที่อำเภอแม่จัน

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  ร่วมออกปฏิบัติงานคลินิคปศุสัตว์ ในงานวันเกษตรกรและคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ที่เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทุกอำเภอสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ให้บริการรักษาสัตว์ ทำหมันสุนัขแมว แจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ เอกสารวิชาการ


ไม่มีความคิดเห็น: