วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เยี่ยมอาสาปศุสัตว์บ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ

 เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมกรรมการหมู่บ้านดงชัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าประกวดหมู่บ้านนำร่องเศรษฐกิจพอเพียง หลังจากประชุมเรียบร้อยได้เยี่ยมกิจกรรมการเกษตรของอาสาปศุสัตว์นายสุขแก้ว มณีจันทร์สุข (ลุงขาว) มีการปลูกผักบุ้ง ผักชี และเลี้ยงไก่ประดู่หางดำแม่พันธุ์  ๗ ตัว พ่อพันธุ์ ๑ ตัว ลูกไก่ขุน ๒๐ ตัว ลุกที่กำลังกก ๒๐ ตัว กำลังเกิด ๑๑ ตัว มีเลี้ยงเป็ดเนื้ออีก ๒๗ ตัวทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ มีลุกหมูอีก ๑ ตัวมาลองเลี้ยงแบบเคลื่อนที่ได้ ลุงขาวให้ชื่อว่า หมูบังกาโล

ทั้งไก่ประดู่หางดำและเป็ดเนื้อ

แกงแคไก่อาหารกลางวันอร่อยดีเข้ากับคอร์สหนักเช้า เบาเที่ยง เลี่ยงเย็น สูตรลดหน้าท้องพอดี
การมอบเมล็ดพันธุ์พืชของ ธกส.เวียงเชียงรุ้ง
บรรยากาศการประชุมกรรมการหมู่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่มีความคิดเห็น: