วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ตรวจระบบสืบพันธุ์ควายในโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ

 นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ปฎิบัติงานตรวจระบบสืบพันธุ์ควายของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มเลี้ยงควายในโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ ที่บ้านป่าเลา หมู่ที่ ๓ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตามที่ได้รับแจ้งจากนายสมัย สาวงษา อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านว่า ควายตัวนี้ผสมไม่ติดมีแล้วสี่ครั้งทั้ง พ่อพันธุ์ ทั้งผสมเทียม ขอให้ตรวจสุขภาพว่ายังเหมาะสมจะใช้เป็นแม่พันธุ์อยู่หรือไม่อย่างไร  ผลการล้วงตรวจพบว่ารังไข่ผิดปกติ ต้องรับการแก้ไขรักษาตามอาการ เสร็จแล้วรอรอบการเป็นสัดงวดต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น: