วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ร่วมทีมสอบสวนระบาดวิทยาโรคปากและเท้าเปื่อยที่อำเภอขุนตาล

ประชุมเตรียมการออกสอบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ นายพีระพันธุ์ ตั้งตระการพงค์ ปศุสัตว์อำเภอขุนตาล
 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมออกสอบสวนโรคทางระบาดวิทยากับทีมระบาดวิทยาของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย มี น.สพ.จำนงค์ สันกว๊าน นำทีม กรณีที่เกิดโรคปากและเท้าเปื่อยที่บ้านต้า ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เข้าเยี่ยมฟาร์มโคนมที่เกิดโรค

นัดหมายเกษตรกรที่มีโคป่วยมาให้ข้อมูลต่างๆเพื่อหาสาเหตุการเกิดโรคทางระบาดวิทยา

ไม่มีความคิดเห็น: