วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ร่วมทีมสอบสวนโรคระบาดสัตว์จังหวัดเชียงราย

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมเป็นทีมสอบสวนโรคระบาดสัตว์ของจังหวัดเชียงราย นำทีมโดย น.สพ.จำนงค์ สันกว๊าน นายสัตวแพทยประจำกลุ่มงานสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยนายเกรียงไกร สิทธิขันแก้ว เจ้าหน้าที่สัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพาน ออกปฎิบัติงานสอบสวนโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือที่ บ้านหมู่ที่ ๑๐ ,๑๔ ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา เพื่อค้นหาแหล่งที่มาของโรค ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค หาแนวทางป้องกันโรคไม่ไห้ระบาดขยายออกไป และช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดโรค


ไม่มีความคิดเห็น: