วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ร่วมประชุมมาตฐานโรงฆ่าสัตว์-เขียงสะอาด ที่ปศุสัตวฺเขต ๕

ปศุสัตว์อำเภอและ เจ้าหน้าที่ตรวจโรคสัตว์ ในอำเภอที่มีโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาต ของจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมฟังนโยบายของกรมปศุสัตว์ปี ๒๕๕๗ จากวิทยากรของกองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ มีปศุสัตว์อำเภอทั้ง ๗ จังหวัดในสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ร่วมรับนโยบายพร้อมกันด้วย เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕
 ได้ฟังแล้วก็เหนื่อยใจมากสำหรับเจ้าหน้าที่อำเภอที่มีสองสามคน เพราะกรมตั้งหวังจากปศุสัตว์อำเภอมากเหลือเกิน ทั้งปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งควบคุมโรคระบาด  การเคลื่อนย้ายแบบE-movement  การทำบัญชีธนาคารโคกระบือแบบออนไลน์  แล้วงานจรที่เราต้องไปร่วมกับนายอำเภอหัวหน้าส่วนอื่นๆอีก (ไม่ไปก็ไม่ได้เสียด้วยเพราะต้องพึงพาทั้งอาคารสถานที่สำนักงาน และการลงนาม ต่างๆ แค่เรื่องการอยู่เวรประจำอำเภอก็หนาวแล้วถ้าท่านจะไม่เอาเราหรือเราไม่เอาท่าน..)ไม่มีความคิดเห็น: