วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประชุมประจำเดือนและอบรมการจัดทำทะเบียนสัตว์ e-movement

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้ประะชุมข้าราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีนายวิทยา จิตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเป็นประธานการประชุม
 และในตอนบ่ายของเดียวกัน นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายนพดล พินิจ ปศุสัตว์อำเภอพาน ได้ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการใช้ระบบงาน Application Software การเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) ในส่วนระบบการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ (NID) และระบบ e-Movement แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทั้ง ๑๘อำเภอ 

ขอขอบคุณภาพจากคุณหมอนิคม ดอกสลิดและคุณหมอนพดล พินิจ ครับ

ไม่มีความคิดเห็น: