วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ร่วมทำบุญกฐินอำเภอเวียงเชียงรุ้ง


เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เมื่อเสร็จจากการประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอเวียงเชียงรุ้งเสร็จสิ้นตามวาระแล้วเวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น ท่านนายอำเภอพินิจ แก้วจิตคงทอง ได้เป็นประธานนำ ผู้เข้าทั้งหมดที่ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู็ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เดินทางไปถวายผ้าพระกฐินที่วัดพระบาทวิหารมงคล บ้านปงเคียน ตำบลดงมหาวัน  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

มีคณะศรัทธาประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมขบวนแห่กองกฐินเข้าวัด มีกองยาวนำขบวนด้วย

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตวอำเภอชี้แจงหัวข้อวาระการประชุมด้านปศุสัตว์เช่น การเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อยโค กระบือ,การบูรณาการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น

บรรยากาศการถวายผ้าพระกฐินในโบสถ์วัดป่าพระบาทวิหารมงคล
  บรรยากาศการถวายผ้าพระกฐินในโบสถ์วัดพระบาทวิหารมงคล

ไม่มีความคิดเห็น: