วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ตรวจโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

 เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และ.สพ.ญ.ธีรัตธาวัลย์ โตบันลือภพ จากกลุ่มงานพัฒนาสินค้าปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เข้าตรวจเยี่ยมกิจการของโรงฆ่าสัตว์ของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่าเมื่อ เวลา ๑๑.๐๐ น.เป็นการเยี่ยมรอบแรกของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ หลังจากที่เคยมาเยี่ยมแล้วเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ที่ผ่านมา  เพื่อรักษาระดับมาตรฐานของโรงฆ่าสัตว์ให้ปลอดภัยถูกอนามัย เมื่อตรวจเสร็จแล้ว


 ได้เข้าพบท่านนายกทองคำ ยาปะโลหิต นายกเทศมนตรี นำเสนอข้อบกพร่องแนวทางแก้ไขให้แก่ถูกต้อง ซึ่งสรุปได้คือในเรื่องของความสะอาด และการฆ่าอย่างถูกวิธี ขอให้ท่านนายกเน้นย้ำทีมงานโรงฆ่าให้บริหารจัดการให้ดีขึ้น พร้อมกับให้กำลังใจในการปรับปรุงพัฒนาให้ดีกว่าเดิมซึ่งท่านนายกก็ให้ความสำคัญของโรงฆ่าสัตว์ เขียงสะอาดเป็นอย่างดี


ไม่มีความคิดเห็น: