วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อพื้นที่เสี่ยงรอบที่๑/๒๕๕๗ ตามนโยบายกรมปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ดำเนินงานโครงการพ่นทำลายเชื้อโรคพื้นที่เสี่ยงรอบที่๑/๒๕๕๗ ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ในห้วงปลายเดือนตุลาคม ถึงต้นพฤศจิกายน ๒๕๕๖ 


ไม่มีความคิดเห็น: