วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ฉีดยารักษาและป้องกันโรคทริพพาโนโซมเมียซีสในกระบือ กลุ่มเลี้ยงควายบ้านทุ่งก่อ

 ตามที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งได้ดำเนินการส่งตัวอย่างเลือดกระบือของนายดวงติ๊บ วันดี สมาชิกกลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านทุ่งก่อที่มีการแท้งลูกเมื่อเดือนต้นเดือนกันยายน  ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ไปตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปางแล้วได้ผลแจ้งกลับมาว่าพบเชื้อโรคทริพพาโนโซม ซึ่งเป็นพยาธิในเลือด  ซึ่งพยาธินี้ทําอันตรายต่อสัตว์อาจถึงตายได้โดยเฉพาะในม้าที่ทําให้เกิดโรคที่เรียกว่า เซอร่า พยาธินี้ติดต่อกันไดยโดยแมลงกัด ศูนย์ฯ จึงขอแจ้ง เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้ระมัดระวังโรคนี้ โดยระวังอย่าให้สัตว์ถูกแมลงกัด หาาพบสัตว์ป่วยให้แจ้งสัตวแพทย์ ทําการรักษา นอกจากจะพบโรคใน ม้า โค และ กระบือ แล้ว พยาธินี้ยังพบในสุนัขได้ด้วย โดยทําให้สุนัขตาขุ่น อัณฑะบวม และอาจมีอาการทางประสาท ถ้าเชื้อเข้าสู่สมอง
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งได้ประสานขอเวชภัณฑ์(เบรีนิล)จากอำเภอเวียงป่าเป้า และชื้อเพิ่มบางส่วนดำเนินการฉีดให้กระบือ ที่เลี้ยงในบริเวณรอบๆคอกของนายดวงติ๊บ ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖  จำนวน ๑๒ ตัว เกษตรกร ๗ ราย ไม่ได้ฉีดทุกตัวเนื่องจากยามีจำนวนจำกัด
 น่าเสียดายที่ปีก่อน มียาจำนวนมากที่ส่งคืน เพราะไกล้หมดอายุไม่ได้ใช้ พอมาปีนี้มีโรค กลับไม่มียาต้อง หาชื้อใช้กันเอง

ไม่มีความคิดเห็น: