วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

รับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สำนักงานปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง ได้รับการประสานจากโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งให้แจ้งเจ้าหน้าที่ อาสาปศุสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดใหญ่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนเป็นกรณีพิเศษ โดยทางโรงพยาบาลจัดบริการต่างหากจากคนไข้ปกติ ได้รับความสะดวกมากครับ ขอขอพระคุณทีมงานของโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งไว้เป็นอย่างสูงในโอกาสนี้ครับ


ไม่มีความคิดเห็น: