วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การออกตรวจร้านขายอาหารสัตว์ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๗ครั้งที่๑

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งโดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ปฏิบัติการออกตรวจร้านขายอาหารสัตว์ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๗ครั้งที่๑ เพื่อให้คำแนะนำ พร้อมกับบริการต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ให้ร้านจำนวน ๑๐ แห่งในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
ไม่มีความคิดเห็น: