วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

บริการทำหมันสุนัขตามนโยบายควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ให้บริการทำหมันสุนัข เพศเมีย ให้เกษตรกรบ้านสันไทรงาม หมู่ที่ ๕ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ที่นำมาขอรับบริการ ที่สำนักงานฯ เสริมแผนการปฏิบัติงานกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคพิษสุนับ้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่ปีนี้มีเป้าหมายการทำหมันสุนัข แมว จำนวน ๑๕๐ ตัว( เพศผู้ ๘๐ ตัวและเพศเมีย ๗๐ ตัว) ตอนนี้กำลังสะสมได้ ๔ ตัว

ภาพกิจกรรมทำหมันสุนัข
ไม่มีความคิดเห็น: