วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เริ่มงานวันแรกของเดือนสุดท้ายปี๒๕๕๖

นายสุพล ปานพาน ปสศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมของโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง มีวาระที่สำคัญคือการจัดกิจกรรมต่างๆในวันที่ ๕ ธันวามหาราช ที่ทุกๆหน่วยงานต้องจัดกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อในหลวงของเรา..
นายพินิจ แก้วจิตรคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการประชุม

บรรยากาศการประชุม โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งเจ้าภาพ บริการขนม เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ขอขอบคุณมมากๆครับ
 
 และในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย  การเฝ้าระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่เกิดการระบาดที่อำเภอเวียงแก่น
ไม่มีความคิดเห็น: