วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556

๕ ธันวามหาราช

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกิจกรรมรัฐพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว ร่วมกับทุกภาคส่วนราชการ เอกชน ประชาชนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อเช้าวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้งไม่มีความคิดเห็น: