วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2556

พาเกษตรกรไปดูงานและสัมมนาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

ชมซุ้มการประกวดต่างๆ

ดูนิทรรการสัตวศาสตร์

ดูพืชไฮโดรโปรนิกส์


ฟังการบรรยายอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองจากผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกว. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

น่าสนใจมากไม่ง่วงเลย

ตั้งใจฟังรอกำลังใจสร้างผลงาน

ผู้ใหญ่ใจดีจากสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาให้ความมั่นใจและกำลังใจ

บรรยากาศท้ายๆการสัมมนาที่ผู้เข้าร่วมประชุมยังเหนียวแน่น

แวะซุ้มไก่คุณซิมโอน ปัญญา เกษตรกรดีเด่นด้านปศุสัตว์ จากอำเภอสันทรายเชียงใหม่ข้อมูลสำคัญ

ไปกันห้าชีวิตเต็มรถพอดีครับชมและให้กำลังใจทีมต่างๆที่เข้าร่วมประกวดการทำอาหารจากไก่ประดู่หางดำ

ทีมนี้ชนะเมนูสร้างสรรเอาสับประรดนางแลมาทำห่อหมกสวยงามมากๆ

ไม่มีความคิดเห็น: