วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ร่วมปฎิบัติงานคลินิคเกษตร

นายทฤษฎี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์  เยี่ยมชมความพร้อมของร้านนิทรรศการกรมปศุสัตว์ คลินิคสัตว์ ในโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เนื่องในวันราชสมภพพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายา ที่ไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีนายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ปศุสัตว์อำเภอทั้ง ๑๘ อำเภอให้การต้อนรับ

บรรยากาศการเยี่ยมชม

กรมปศุสัตว์โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ศูนย์พัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ ร่วมปฏิบัติงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เนื่องในวันราชสมภพพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายา ณ ไร่เชิญตะวัน ห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ไม่มีความคิดเห็น: