วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ร่วมให้กำลังใจการประเมินผู้ใหญ่บ้านดีเด่น บ้านดงชัย

 เมื่อ๑๔.๐๐น. ของวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นกำลังใจให้นายเชิดชัย แสงสุข ผู้ใหญ่บ้านดงชัย ที่ได้รับการคัดเลือกจากอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้ารับการประเมินเปนผู้ใหญ่บ้านดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย


 นายอำเภอพินิจ แก้วจิตรคงทอง และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมเป็นกำลังใจและรอต้อนรับคณะกรรมการประเมิน 
ชมนิทรรศการ ผลงานของนายเชิดชัย แสงสุข 

ไม่มีความคิดเห็น: