วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

บริการเจาะเลือดสุกรตรวจโรค

เมื่อบ่ายวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และนางจันทนา สุขเกษม ปศุสัตว์ตำบล ออกปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างเลือดสุกรของนาย ทองใบ สิงห์มณี บ้านประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจ โรคเนื่องจากได้รับการแจ้งว่ามีการป่วยของสุกรในฟาร์ม

ไม่มีความคิดเห็น: