วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ไปร่วมให้กำลังใจปศุสัตว์อำเภอแม่สรวยประเมินงานธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ

 วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภออเวียงเชียงรุ้ง ไปเป็นกำลังใจปศุสัตว์อำเภอแม่สรวย ที่รับการประเมินสนง.ปศุสัตว์อำเภอที่ปฏิบัติงานธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริดีเด่น ปี ๒๕๕๘ เริ่มที่ไปดูทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และการจัดการกลุ่มบ้านหัวฝาย ต.ป่าแดด ,บ้านทุ่งยาว ต.ศรีถ้อย,บ้านโฮ่ง ต.แม่พริก ,และบ้านชัยมงคล ต.ท่าก๊อ ,รับประทานอาหารกลางวันที่อบต.ท่าก๊อ ปิดท้ายด้วยการนำเสนอผลงานของปศุสัตว์อำเภอที่ห้องประชุม อบต.ท่าก๊อ ่ไม่มีความคิดเห็น: