วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ศูนย์บริการประชาชนด้านปศุสัตว์ สัปดาห์ที่๑ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

บริการทำหมัน
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัข


รักษาสุนัขถูกกัด


บริการช่วยคลอดสุกร บ้านน้ำตกพัฒนา


สุขใจเมื่อได้รับคำขอบคุณตั้งแต่เช้าครับ

ไม่มีความคิดเห็น: