วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ร่วมประเมินหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองบ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ และบ้านปงเคียน ต.ดงมหาวัน

 เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สนง.ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ที่บ้านเหล่า หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งก่อ ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า และในตอนบ่ายที่บ้านปงเคียน ต.ดงมหาวัน ในพื้นที่ อบต.ดงมหาวัน ทั้งสองหมู่บ้านต่างนำเสนอผลงานดีเด่นออกมามากมายทั้งบ้าน ทั้งวัด และโรงเรียน จนคณะกรรมการเป็นที่หนักใจทีเดียว
 เกษตร สัสดี และ ปศุสัตว์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการประเมิน
ชาวบ้านมาร่วมงานนำเสนอพร้อมเพียงดีมาก
ผู็ใหญ่บ้านนำเสนอเอง
นายบุญล้อม ดีเสริมยศ ประธานกรรมการประเมิน

 กรรมการกับบรรดาศรัทธาวัดศรีดอยเรืองที่มาร่วมให้กำลังใจ
กรรมการหนักใจให้คะแนนยังไงดี


ผลงานพ่อบ้านผู้เฒ่าผู้แก่ การฝีมือจักรสาน

สินค้าเกษตรจากหมู่บ้านเราทำตามแนวพระราชดำรัวเศรษฐกิจพอเพียง


เยาวชนคนเก่ง


ตอนบ่ายที่บ้านปงเคียน นำเสนอและต้อนรับกรรมการประเมินที่ โรงเรียนบ้านปงเคียน มีความพร้อมทุกด้าน ทั้งบ้าน วัด และโรงเรียน เอกสารครบ ของจริงก็ครบเครื่อง


ไม่มีความคิดเห็น: