วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ไปดูผลงานการทำไก่สดแช่แข็งของกลุ่มเลียงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำห้วยห้าง

 เมื่อบ่ายของวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สัตวบาลของปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งได้ไปเยี่ยมชมผลงานการทำไก่ประดู่หางดำแช่แข็งหลังจากที่ปศุสัตว์ได้เข้าไปทำวิจัยส่งเสริมกับกลุ่มเกษตรกรและตอนนี้สามารถได้ขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง ทั้งนี้ยังไม่สำเร็จเรายังต้องมีการเพิ่มการเลี้ยงให้พอดีกับตลาด การที่ทำปฏิทินการเลี้ยงไก่พื้นเมืองจึงมีความจำเป็น ให้สมาชิกเข้าใจสภาวะตลาดที่ช่วงไหนต้องเพิ่มการผลิตและช่วงใหนสะสมพันธุ์ไว้  จะได้มีรายได้ตลอดปี ปัญหาเรืองการนำไก่ไปฆ่าที่โรงเชือดนั้นยังเหนื่อยเพราะเดินทางปีหน้าเราตั้งใจจะมีโรงเชือดไก่ที่ได้มาตรฐานของกลุ่มไว้ ต้องขอแรงใจกำลังการสนับสนุนจากองค์กรอื่นบ้างที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรสู้หน่วยงานรัฐและเอกชนต่างๆก็คงยินดีมีส่วนร่วมสนับสนุนให้การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ พัฒนาก้าวหน้าเป็นอีกหนึ่งสินค้าคู่กับชุมชนและเพื่อชุมชนไม่มีความคิดเห็น: