วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ไปรับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

 เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ได้เชิญเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และอาสาปศุสัตว์ทุกหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งทั้งหมดเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ดำเนินการกับผู้ที่มีความเสี่ยงจะสัมผัสโรคไข้หวัด ต้องขอขอบพระคุณทีมงานของโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งเป็นอย่างสูง
 ลุงบุญชวน มะลัยโย มาก่อนเพื่อน
 ปศุสัตว์ตำบลดงมหาวัน 
 ปศุสัตว์ตำบลป่าซาง
 เจ้าหน้าที่สัตวบาล
 ปศุสัตว์อำเภอ มีกำลังจากท่านนายตำรวจด้วยเป็นพิเศษ ส่วนอาสาปศุสัตว์ท่านอื่นๆก็ทะยอยมาเนื่องจากช่วงนี้มีการทำนาปลูกข้าว และโรงพยาบาลก้เปิดกว้างให้บริการทั้งวันกับอีกหลายกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น: