วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เยี่ยมแนะนำให้กำลังใจฟาร์มสุกรในพื้นที่ตำบลป่าซาง

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาลออกเยี่ยมฟาร์มสุกร ของนางทองใบ สิงห์มณี เมื่อบ่ายวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีหนังสือสั่งการจากจังหวัดให้ตรวจสอบการป่วยของสุกรในพื้นที่ หลังจากมีข่าวทางโทรทัศน์การป่วยตายของสุกรในพื้นที่จังหวัดเชียงรายด้วยโรคพีอาร์อาร์เอส ทำให้ทราบว่าในช่วงร้อนจัดๆอาทิตย์ก่อน มีแม่สุกรแท้งลูกไปหลายตัวเหมือนกัน และที่รักษาไม่ทันตายไปสามแม่ได้ดำเนินการจ้างคนงานมาขุดหลุมฝังเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันไม่มีตัวป่วย จึงได้เจาะเลือดส่งตรวจอยู่ระหว่างรอผล
 คอกเป็นคอกที่เเลี้ยงมานานมาก เคยส่งคำขอเป็นฟาร์มมาตรฐานแต่ไม่ผ่าน พักเลี้ยงไปนานตามภาวะตลาด ช่วงนี้ขายลูกสุกรได้ราคาดีจึงเพิ่มแม่หมูทำให้คอกแน่นอาการไม่ค่อยระบาย อีกทั้งยังเลี้ยงไก่ไข่ไก่พื้นเมือง เป็ดปนกกันไปหมดจึงให้คำแนะนำว่าทำให้ได้มาตรฐานฟาร์มจะดีกว่า เพราะไปอบรมมาแล้ว เจ้าของบอกขอคิดดูก่อน
ไม่มีความคิดเห็น: