วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

อบรมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากรายายางพาราตกต่ำ

 นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาลสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  เป็นวิทยากรบรรยายการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา







ไม่มีความคิดเห็น: