วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558

อบรมโครงการบูรณาการหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรในพื้นที่ที่มีศักยภาพปีงบประมาณ๒๕๕๘

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าสัตวบาล เข้าร่วมประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการจัดการการเลี้ยงไก่ การเลี้ยงสุกร เสร็จแล้วมอบวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเชิลและหลอดลมอักเสบติดต่อ วัคซีนอหิวาตืไก่ และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเล้าโรงเรือนให้กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านดงชัย ในโครงการบูรณาการหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรในพื้นที่ที่มีศักยภาพปีงบประมาณ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศาลากลางบ้านบ้านดงชัย หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ไม่มีความคิดเห็น: