วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 เมื่อบ่ายวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ที่มีนายบุญล้อม ดีเสริมยศ รักษาการนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้นำหัวข้อราชการด้านปศุสัตว์เข้าวาระเพื่อทราบ ๓ เรื่องได้แก่การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกการดูแลไม่ไห้มีเป็ดไล่ทุ่ง  การรณรงคฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยโค กระบือ และการเตรียมความพร้อมการดูแลเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะไก่ประดู่หางดำซึ่งท่านประธานฯขอให้แนะนำอีกครั้งว่าดีอย่างไร ตอบไปสรุปสั้นๆว่าเลี้ยงง่ายโตไวไข่ดก อกโต ...


ไม่มีความคิดเห็น: