วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ติดตามลูกเกิดควายธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ

 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งนำโดยนายจัน รักลีน และปศุสัตว์ตำบลออกปฎิบัติงานเยี่ยมกลุ่มเลี้ยงควายของธนาคารฯ จากการได้ตรวจบัญชีพบว่ามีลูกควายที่ครบกำหนดคืนจำนวน ๔ ตัว จึงได้ดำเนินการออกพื้นที่ตรวจสอบและถ่ายรูปทำประวัติขนาดร่างกาย เพื่อให้คณะกรรมการเตรียมพิจารณาราคาให้เหมาะสมต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: