วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เยี่ยมฟาร์มสุกรบ้านเหล่า หมู่๖ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมกับนายมัดทาย กันทะแบน เจ้าพนักงานสาธารณสุข  นายชัยวัฒน์ ไคร้โท้ง นักวิชาการเกษตร อบต.ทุ่งก่อ เยี่ยมฟาร์มนายศรีทน เจริญสุข เกษตรกรบ้านหมู่ ๖ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องจากเกษตรกรได้ประสานไปทางอบต.ขอความช่วยเหลือเนื่องจากสุกรที่เลี้ยงไว้ป่วยตายไปหลายสิบตัว พยายามรักษาเองไม่ยอมหายมีป่วยใหม่ตามมาเรื่อยๆ
 เมื่อไปถึงฟาร์มสอบถามจึงทราบว่าเป็นการเลี้ยงรายใหม่ที่อาศัยคอกหมูขุนเก่าของพี่ชายที่ไม่เลี้ยงขุนแล้วเลี้ยงแต่พ่อแม่พันธุ์  ตั้งใจจะเลี้ยงออกขายอีกสองเดือนข้างหน้า นายศรีทนเล่าด้วยเสียงที่เศร้าว่าไม่นึกเลยว่ามันจะตายมากอย่างนี้พยายามรักษาอย่างไรก็ไม่อยู่ จากให้คนอื่นช่วยตอนหลังมาต้องฉีดยาเอง   แต่ก็ยังมีตาย คาดว่าจะสูญเสียไปเกือบแสนบาท ทนไม่ไหวจึงติดต่อ อบต.ช่วยมาดูดังกล่าว วันนี้มีตัวใหญ่ป่วยสองตัว และอายุเดือนอีกสี่ตัว ในส่วนของพี่ชายที่เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ก็แท้งลูกทั้งหมดรักษาแม่ไว้ได้แตพ่อพันธุ์รักษาไม่ทันตายไปหนึ่งตัว  ได้ให้คำแนะนำ ปลอบใจ ตลอดจนแนวทางช่วยเหลือของส่วนราชการต่างๆ จนเป็นที่พอใจและย้ำว่าถ้ามีตายให้แจ้งปศุสัตว์ ขอเก็บตัวอย่างส่งตรวจก่อน จะได้ทราบสาเหตุที่ชัดเจนหาทางแก้ไขต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น: