วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านร่องหวาย หมู่ที่๒ ต.ดงมหาวัน

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางจันทนา สุขเกษม ปศุสัตวตำบล ปฏิบัติงานการอบรมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่บ้านร่องหวาย หมู่ที่ ๒ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับการสนับสนุนอาชีพ จากพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และประสบปัญหามีไก่ป่วยตายไปหลายตัว จึงได้เข้าพบกลุ่มประชุมเสวนาให้ความรู้ในการจัดการเลี้ยงไก่ให้รอด ให้มีประสิทธิภาพสร้างอาหารโปรตีนในครัวเรือนและมีรายได้เสริม ลดรายจ่ายชื้อไก่จากฟาร์มนอกพื้นที่ เป็นการป้องกันโรคระบาดของไก่ที่มาจากการเคลื่อนย้ายได้อีกส่วนหนึ่ง
  สาธิตการหยอกวัคซีน การฉีดวัคซีน ลงทะเบียนไม่มีความคิดเห็น: