วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สนับสนุนสมาชิกเครือข่ายกลุ่มเข้มแข็งที่เป็นแหล่งเรียนรู้ขยายผลปี๒๕๕๘

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงงรุ้ง ปฏิบัติงานเยี่ยมแหล่งเรีนรูในพื้นที่ตำบลดงมหาวัน เมื่อเช้าวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตามแผนการพัฒนากลุ่มเลี้ยงสัตว์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ๒๕๕๘ กรมปศุสัตว์ให้ดำเนินการค้นหาฟาร์มที่มีการเลี้ยงดี เป็นต้นแบบที่จะทำเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนอีก ๓ แห่ง  อำเภอเวียงเชียงรุ้งได้ประชุมกลุ่มและพิจารณาไว้สามราย และได้จัดหาปัจจัยการผลิตสนับสนุนให้กิจกรรมแหล่งเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่
 รายที่หนึ่ง นายสิน สมบัติตรา รายที่สองนายกำพล แก้วสาธร  รับกับลูกชาย

 รายที่สามนายอดุลย์ มะลัยโย แม่บ้านรับแทนไม่มีความคิดเห็น: