วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมขับเคลื่อนโครงการฟาร์มสาธิตการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ

  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความรร่วมมือ โครงการฟาร์มสาธิตการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ โดยร่วมลงนามบูรณาการ การดำเนินงาน ร่วม 4 องค์กร ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เครือข่ายโคเนื้อล้านนา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และ ธกส.สำนักงานจังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย โดยมีสมาชิกเครือข่ายโคเนื้อล้านนา คณาจารย์ นักศึกษา ข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ ธกส.สำนักงานจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นสักขีพยาน รวม 169 ราย และสื่อมวลชน 7 ราย
 มีเจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์อำเภอที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานและรับทราบแนวทางการดำเนินการโครงการฯ
 การชี้แจงแนวางดำเนินการของแต่ละหน่วยงาน ที่ร่วมตกลงความร่วมมือ

การบันทึกภาพสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์

ไม่มีความคิดเห็น: