วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติงาน

ภาคกลางวันร่วมเปิดงานวันแม่ของกลุ่มสตรี

กับท่านนายอำเภอบุญส่ง ตินารี

ลงนามถวายพระพร

การจุดเทียนชัยตอนเย้น

ใส่บาตรตอนเช้า

ก่อนการเริ่มพิธีสวดพุทธชัยมงคล

พิธีภาคเช้า

บรรยากาศการทำบุุญ

ไม่มีความคิดเห็น: