วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยการส่งเสริมเครือข่ายไก่ประดู่หางดำ

นำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยการส่งเสริมเครือข่ายไก่ประดู่หางดำ
 เมื่อวันที่14สิงหาคม2561นายสุพล ปานพานและคณะผู้วิจัยการส่งเสริมตลาดไก่ประดู่หางดำฯเดินทางจากชร.สู่ ม.แม่โจ้เชียงใหม่ เพื่อมารายงานผลการดำเนินงานวิจัยการพัฒนาการตลาดไก่ประดู่หางดำ สำหรับเกษตรรายย่อย

ไม่มีความคิดเห็น: