วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้งร่วมบูรณาการโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว

 เมื่อวันที่23สิงหาคม2561นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมบูรณาการโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวนววิถีที่บ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน พร้อมด้วยเกษตรอำเภอ ทหารหน่วยรักษาความสงบ พัฒนาการอำเภอชึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก โดยเข้าเยี่ยมชมความพร้อมการกำหนดโปรแกรมต้อนรับ หมู่บ้านคู่ขนานที่จะมาเที่ยวในวันที่28-29นี้
 กรรมการหมู่บ้าน โฮมสเตย์
 ลำดับการต้อนรับ
 บรรยากาศการวางแผนต่างๆใในวันที่มีนักท่องเที่ยวมาถึง

ไม่มีความคิดเห็น: