วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ปศุสัตว์ร่วมกิจกรรมระดมพลและยุทโธปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยและดินถล่ม

 เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและให้โอวาท พร้อมทั้งให้นโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  และดินถล่ม ปี ๒๕๖๑ ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสร็จแล้วเดินตรวจแถวความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรกลในกาบรรเทาสาธารณภัย เสร็จแล้วปล่อยแถวขบวนกำลัง  ทั้งนี้มีทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม ๓๐๐ คน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
 นายสุพล ปานพาน ปศุสสัตวือำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอร่วมกิจกรรม

 นายอำเภอถ่ายภาพร่วมกับทีมงานป้องกัยภัย
นายอำเภอกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น: