วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ต้อนรับปศุสัตว์อำเภอดอยหลวงพาไปดูโรงฆ่าสัตว์ปีก โรงฆ่าสุกรและโรงฆ่าโคกระบือ ของเวียงเชียงรุ้ง

 เมื่อบ่ายวันที่22สิงหาคม2561สนง.ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง โดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ ให้การต้อนรับและพานายทิวากร บำรุงรส ปศุสัตว์ดอยหลวง เยี่ยมชมกิจกรรมโรงฆ่าสัตว์ปีก โรงฆ่าสุกรและโรงฆ่าโค กระบือ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วนำไปแนะนำผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอดอยหลวงที่ยังไม่มี

ไม่มีความคิดเห็น: