วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พบกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านป่าสักงาม

 เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งได้รับเชิญจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านป่าสักงาม ผ่านมาทางอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านว่าอยากให้เข้ามาร่วมประชุมชี้แจงการขอรับบริการจากธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพราะเกษตรกรมีความสนใจมากอยากได้กระบือมาเลี้ยง  เมื่อได้มาร่วมประชุมจึงแนะนำให้ตั้งกลุ่มขึ้นมาตามแนวทางให้เรียบร้อยก่อน เพื่อจะได้บริหารจัดการได้ง่าย แล้วทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจะดำเนินการหาแบบความจำนงขอยืมกระบือให้กลุ่มต่อไปตามระเบียบของ ธนาคารโคฯ ใช้เวลาประมาณชั่วโมงก็เรียบร้อยเป็นที่เข้าใจจึงบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกไม่มีความคิดเห็น: