วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

อบรมและตรวจฟาร์มไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเพื่อปรับสู่ฟาร์มมาตรฐาน

 
 สพ.ญ ธีรัชภาวัลย์ โตบรรลือภพ นายสัตวแพทย์ประจำกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกตรวจประเมินฟาร์มมาตรฐานไก่เนื้อ(ประดู่หางดำ) ในช่วงเช้าถึงเที่ยงของวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑๐ ฟาร์มที่ได้รับการพัฒนาแล้ว    และในตอนบ่ายได้มีการจัดอบรมมาตรฐานฟาร์มโดยทีมงานวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ นำโดยนายสัตวแพทย์ชัยโรจน์ ชัยเจริญ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จำนวน ๔๐ ราย

ไม่มีความคิดเห็น: